Panorama 360

Uruchomienie stanowiska testów wibracyjnych w ramach projektu RPO 1.2.3

Powiększ

Niniejszym informujemy, że zakończony został projekt: „Budowa prototypu stanowiska testów wibracyjnych wiązek elektrycznych dla spółki Ligwan”, realizowany w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje. Efektem projektu jest zaprojektowanie, zbudowanie oraz uruchomienie stanowiska wibracyjnych testów starzeniowych, dzięki któremu możemy opisywać proces starzenia się naszych wyrobów, opisywać zmiany dokonujące się w czasie użytkowania oraz udzielać właściwego okresu gwarancyjnego.

2 kwietnia 2018