Panorama 360

Organizacja produkcji

Proces produkcji odbywa się w oparciu o informatyczny system zarządzania klasy ERP, zaprojektowany i wdrożony przez firmę RHO.